صدای پای عدالت

صدای پای عدالت
در این وبلاگ تلاش دارم در سه حوزه مطالبی را در دسترس مخاطبان محترم قرار دهم:
1. عدالت اجتماعی
2. خط مشی
3. آموزش و پرورش
این سه، محور فعالیت های بنده در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

جایگاه درس در میان مباحث روش تحقیق:


نقشه مباحث روش تحقیق


1. شرح مختصر درس:

این درس طی سال­های گذشته برای آشنایی دانشجویان سال اول معارف اسلامی و مدیریت با مقدمات پژوهش­های مدیریتی طراحی شده است و بیشتر به مباحثی از روش تحقیق می­ پردازد که جنبه ابزاری دارند و در گذراندن سایر دروس و انجام پژوهش­های مربوط به آن­ها، دانشجویان را یاری خواهد کرد.


2. اهداف درس:

اهداف

شناختی

1.   آشنایی با چیستی، چرایی و ویژگی­های یک نگارش علمی؛

2.   آشنایی با چگونگی استفاده از منابع علمی و اطلاعاتی مکتوب و االکترونیک؛

3.   آشنایی با ویژگی­ها و عناصر مشترک و غیر مشترک (خاص) قالب­ها و انواع مختلف نگارش علمی؛

4.   آشنایی با عرصه روش ­شناسی، اهمیت و کارکردهای آن و نحوه افزایش دانش نظری و مهارت­ ها در این عرصه.

اهداف

گرایشی

1.   علاقه­ مندی به انجام پژوهش­های مدیریتی و اسلامی؛

2.   علاقه­ مندی و شوق به بهره­ گیری مناسب از امکانات علمی کشور و دانشگاه؛

3.   نهادینه شدن روحیه پژوهشگری.

اهداف رفتاری

1.   توانایی استفاده مناسب از ابزارهای نوین در انجام پژوهش؛

2.   توانایی نگارش صحیح علمی، با توجه به استانداردهای ساختار درونی و بیرونی آن؛

3.   توانایی طراحی پژوهش­ های مدیریتی و بین­ رشته­ ای و اجرا و هدایت صحیح آن­ها.

3. منابع درس:

منبع اصلی:

- حرّی، عباس. آیین نگارش علمی. ویراست 3. تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، 1385.

منابع فرعی پیشنهادی:

- کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک وان. روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمة عبدالحسین نیک­گهر. تهران: انتشارات توتیا (چاپ فرهنگ معاصر،1385.

- فرامرز قراملکی، احد. اصول و فنون پژوهش در گسترة دین­ پژوهی. قم: حوزة علمیه قم، مرکز مدیریت (معاونت پژوهشی)، 1383.

- پاکتچی، احمد. روش تحقیق عمومی. تهران: دانشگاه امام صادقعلیه السلام، انجمن علمی دانشجویی الهیات و مرکز تحقیقات، 1387.

- علیدوستی، سیروس، و دیگران. شیوه نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1386.

- مقالات یا مجموعه صفحاتی که در طول نیمسال تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار می­ گیرد.

زمان

برنامه کلاس

مسائل اصلی جلسه

هفته1

·     فصل اول: مقدمه

·     آسیب شناسی تحقیق

آیا تابحال فعالیتی علمی انجام داده­اید که عنوان «تحقیق» را بر آن بگذارید؟ آیا آن را واقعاً تحقیق می­دانید؟ یک تحقیق به چه هدف و نیتی صورت می­ گیرد؟ به نظر شما یک تحقیق چه ویژگی هایی را باید دارا باشد؟

هفته 2

·     فصول 15-18 و 21: انواع نگارش علمی

انواع نگارش (مکتوبات) علمی کدامند؟ انواع مقالات علمی کدامند؟ هر یک را با ارائه نمونه‌هایی توضیح دهید. تفاوت پایان نامه و مقالات؟

هفته3

·     فصل دوم: گزینش موضوع

·     از مشکل تا پرسش آغازی

چطور موضوع و عنوان تحقیق را تعیین کنیم؟ ویژگی‌های یک عنوان خوب چیست؟ موضوع تحقیق خود را در این ترم مشخص کنید.

هفته4

·     آشنایی با منابع پژوهش

 

هفته5

·     چیستی و ضرورت مرور ادبیات

·     فصل چهار: کتابخانه و کتاب‌شناسی

کتاب‌شناسی منابع کتابخانه‌ای مرتبط با تحقیقتان را تهیه فرمایید.

با استفاده از بانکهای الکترونیکی دانشگاه، کتاب‌شناسی منابع الکترونیکی مرتبط با تحقیق خود را تهیه فرمایید.

راههای به دست آوردن کلیدواژه­ مرتبط به تحقیق کدامند؟ کلیدواژه­ هایی مرتبط با تحقیق خود بیابید. نتیجه جستجوی این کلید واژه­ ها را در اینترنت تشریح کنید.

هفته6

·     فصل‌سوم: تدوین طرح یا رئوس مطالب

رئوس مطالبی که در تحقیق خود به آن می‌پردازید، کدامند؟ (تدوین طرح اولیه)

هفته 7

·     کلیدواژه

·     شبکه اینترنت

راه های به دست آوردن کلیدواژه­ مرتبط به تحقیق کدامند؟ کلیدواژه­ هایی مرتبط با تحقیق خود بیابید. نتیجه جستجوی این کلید واژه­ ها را در اینترنت تشریح کنید.

هفته 8

·      آشنایی با منابع الکترونیک دانشگاه امام صادقعلیه السلام

با استفاده از بانک های الکترونیکی دانشگاه، کتاب‌شناسی منابع الکترونیکی مرتبط با تحقیق خود را تهیه فرمایید. آیا بانک های دیگری را نیز می­ شناسید؟

هفته 9

·      فصل پنجم: یادداشت‌برداری

·      نرم‌افزار مدیریت یادداشت‌ها

با بررسی اجمالی منابع به دست آمده، طرح اولیه خود را نهایی کنید. از منابع مرتبط، یادداشت‌برداری کنید. یادداشت­های اولیه را ارائه کنید.

هفته 10

·      فصل ششم: دست­نوشته مقدماتی

یادداشت‌هایتان را بر اساس طرح رئوس مطالب سازماندهی کنید.

هفته 11

·     فصول7، 8 و9: تهیه‌پانویس و استناد

پانویس و منابع را تکمیل کنید.

هفته 12

·      ‌نرم‌افزارهای‌ مدیریت‌ منابع و اطلاعات کتاب­شناختی

چه نرم‌افزارهایی برای مدیریت منابع و اطلاعات کتاب­شناختی وجود دارند؟ اسلایدی درباره آموزش یکی از آنها در اینترنت یافته و آن را بررسی کنید.

هفته 13

·      فصول10،11 و 12: نقطه‌گذاری، رسم الخط، تصاویر و جداول

در متن تهیه شده اصلاحات ظاهری متناسب را صورت دهید.

هفته 14

·      فصل 19: بررسی و نقد کتاب

یک نمونه نقد کتاب یافته، آن را مطالعه نموده و ساختار آن را مشخص کنید.

هفته 15

·      گستره حوزه روش تحقیق1

با بررسی یکی از کتب روش تحقیق موجود در کتابخانه، مشخص کنید که چه بخش­های دیگری در حوزه روش تحقیق وجود دارد که این کلاس به آن نپرداخته است. آنها را طبقه­ بندی کنید.

هفته 16

·      گستره حوزه روش تحقیق2

 

4. تکالیف

 • هفته اول: ندارد.
 • هفته دوم: هر دانشجو، دو مقاله علمی را معرفی کرده و ویژگی های آن را بیان کند.
 • هفته سوم: هر یک از دانشجویان تکلیف متفاوتی انجام داده و برای جلسه بعد ارائه دهند:

تفاوت کتاب text با غیر آن به همراه معرفی یک کتاب text مدیریت دولتی

تزاروس چیست؟ معرفی یک نمونه مدیریت دولتی

هندبوک چیست؟ یک نمونه مدیریت دولتی

چند دایره المعارف تخصصی و معرفی یکی از آنها

گزارش پیشرفت کلاس

گزارش وضعیت دانشکده

گزارش وضعیت سایت دانشکده

معرفی یک کتاب شناسی تخصصی

 • هفته چهارم:

نهایی کردن موضوع پژوهش

تشکیل شبکه واژگانی

گزارش فرایند جستجو

نتیجه منبع شناسی

 • هفته پنجم:

بررسی رئوس مطالب دو مقاله+ تدوین رئوس مطالب مقاله خود

 • هفته ششم: بررسی مساله تناسب در حجم مطالب یک مقاله فارسی و لاتین
 • هفته هفتم:تکمیل و اصلاح تکالیف قبل.
 • هفته هشتم: تکمیل و اصلاح تکالیف قبل.
 • هفته نهم: ....
 • هفته دهم: ....
 • هفته یازدهم: ...
 • هفته دوازدهم: ....
 • هفته سیزدهم: ....
 • هفته چهاردهم: ....
 • هفته پانزدهم و شانزدهم: ندارد.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۱/۲۶
محمد صادق تراب زاده جهرمی

روش تحقیق مقدماتی

طرح درس

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">